โครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๘ – ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ นางสาวอาภาพร  เรียนชัย ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ นำนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๔ คนเข้าร่วมโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๖๕ จัดโดย เทศบาลนครภูเก็ต ณ อาคารยิมเนเซี่ยม ๔๐๐๐ ที่นั่ง ศูนย์กีฬาสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*