โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ในการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครู

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี พร้อมด้วยคณะครู ร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายวิชาการดำเนินการฝึกอบรม โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ในการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครู เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจ วิธีปฏิบัติงานที่ประสบผลสำเร็จ ในการจัดทำผลงานเพื่อประเมินตำแหน่งและขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู ณ โรงเรียนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*