รงการรวมพลัง แกนนำเยาวชน ตำบลศรีสุนทร ต้านยาเสพติดTO BE NUMBER ONE

วันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๕ คุณครูทัดดาว ศิริรัตนพงค์ ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้รับมอบหมายให้นำนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๐ คน เข้าร่วมโครงการรวมพลัง แกนนำเยาวชน ตำบลศรีสุนทร ต้านยาเสพติด จัดโดย ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน เพื่อให้ความรู้ในแกนนำเยาวชน สร้างกระแสการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลางและ นายจำรัส ดวงจิตต์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีสุนทร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ขุมน้ำบางมะรวน ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*