โครงการสานสัมพันธ์งานวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม

      วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์งานวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม โดยเบ่งเป็นกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีในภาคบ่ายและกิจกรรมงานสังสรรค์วันครูสัมพันธ์ในภาคค่ำ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เกิดความสามัคคี ความร่วมมือ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน ณ โรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา” จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*