โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดอินทรีย์

        วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การแปรรูปและการสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ เพื่อสร้างรายได้ชุมชนตำบลศรีสุนทร เพื่อสืบสานพระราชปณิธานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาพื้นที่ตำบลศรีสุนทรณ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต วิทยากรโดย นายคณุตน์ ศิโรทศ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*