โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน

         วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรม “โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที” โดยมีกิจกรรมอ่านสารสันติภาพนายกรัฐมนตรี, สารของประธาน
มูลนิธิฯ และสารของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติพร้อมทั้งสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐานเป็นเวลา ๑ นาที หลังเคารพธงชาติ เพื่อเป็นรณรงค์ให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ได้รับรู้ถึงความสำคัญของวันสันติภาพสากล ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*