โครงการ Innovation for Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี พร้อมด้วย คณะครู เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ ”การจัดทำและการเขียนรายงานนวัตกรรมการศึกษา” โครงการ Innovation for Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิทยากรโดย ดร.อดุล นาคะโร จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*