โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร ตรวจสุขภาพฟันเพื่อป้องกันโรคในช่องปาก

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร เข้ามาตรวจสุขภาพฟันและสุขภาพอนามัยเพื่อให้คำแนะนำการดูแลป้องกันรักษาสุขภาพในช่องปาก และป้องกันโรคฟันผุซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

Leave a comment

Your email address will not be published.


*