โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรค

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร ให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก และมะเร็งปากมดลูก (HVP) แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรคที่ดี ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*