โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เข้าตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพนักเรียนและเฝ้าระวังโรคติดต่อที่สำคัญ รวมทั้งเฝ้าระวังติดตามภาวะทางด้านสุขภาพของนักเรียน ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*