โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ๒๕๖๖ ระดับชั้นอนุบาล ๒ – ชั้นประถมศึกษา ๖ โรงเรียนบ้านท่าเรือ เพื่อตรวจสุขภาพนักเรียน เฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในนักเรียน ตรวจเฝ้าระวังติดตามภาวะต่างๆที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพและให้คำแนะนำการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่นักเรียน ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร ๒ (มุกดาวดี) โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*