โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร บริการฉีดวัคซีนให้นักเรียน

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร ให้บริการฉีดวัคซีนนักเรียนชั้น ป.๑ ,ป.๕ และป.๖ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ให้นักเรียนได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดทุกคน ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรคที่ดี โดยทางโรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้ให้ความร่วมมือสำรวจและจัดเตรียมนักเรียนเพื่อรับวัคซีนตามช่วงอายุ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร ๒ (มุกดาวดี) โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*