โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร มอบเวชภัณฑ์ยาสามัญ

      วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ นางสาวกฤตยพร สกุลจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านท่าเรือ รับมอบเวชภัณฑ์ยาสามัญ ในการรักษาอาการป่วยเบื้องต้นและการปฐมพยาบาลกรณีนักเรียนเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร

Leave a comment

Your email address will not be published.


*