โรงเรียนคุณภาพของชุมชน

นายวิรยุทธ ชัยดินี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและคณะกรรมการสำรวจพื้นที่โรงเรียนคุณภาพของชุมชน Cluster ๑๑ สำรวจพื้นที่โรงเรียนบ้านท่าเรือ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ท่านณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการยกระดับรายได้ของทุกจังหวัดทั่วประเทศด้วยการยกระดับการศึกษา การสร้างโรงเรียนคุณภาพของชุมชนพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูให้การต้อนรับและนำเสนอแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม (Master Plan) เพื่อจัดทำข้อมูลเสนอของบประมาณ ต่อไป

Leave a comment

Your email address will not be published.


*