โรงเรียนบ้านคอเอนและคณะครู ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดเก็บเอกสาร การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว๒๑/๒๕๖๐

โรงเรียนบ้านคอเอนและคณะครู ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดเก็บเอกสาร การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว๒๑/๒๕๖๐

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมต้อนรับ นางวิภาวดี ดำสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอเอนและคณะครู ในโอกาสศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดเก็บเอกสาร การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว๒๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*