ให้ความอนุเคราะห์สถานที่่จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เยาวชนชุมชนบ้านท่าเรือ

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านท่าเรือให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เยาวชนชุมชนบ้านท่าเรือ โดยมี นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*