ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ลงทะเบียนช่วยเหลือด้านการดำรงชีพ

      วันที่ ๒๒ – ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านท่าเรือให้ความอนุเคราะห์สถานที่กับสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร ในการรับลงทะเบียนเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ด้านการดำรงชีพพื้นที่หมู่ ๓ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*