๒๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านทางออนไลน์ http://forking.moi.go.th/page/save.php

Leave a comment

Your email address will not be published.


*