การคัดกรองสายตานักเรียน โครงการเด็กไทยสายตาดี ปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร ดำเนินการคัดกรองสายตานักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๓๐ คน และนักเรียนที่มีกรณีสงสัยมีอาการสายตาผิดปกติ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้เห็นความสำคัญของปัญหาสายตาซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนของนักเรียน ตามโครงการเด็กไทยสายตาดี ปี ๒๕๖๕ เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา เพื่อให้เข้าถึงการบริการแว่นสายตาต่อไป ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*