การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดผลงานของครูที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวกฤตยพร  สกุลจันทร์ ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดผลงานของครูและผู้บริหารที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับจังหวัด โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรม ID Residence

Leave a comment

Your email address will not be published.


*