ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นักเรียนแกนนำเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จัดโดย สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว (น้ำตกโตนไทร) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบรูณ์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้สถานที่ศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*