ประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕  นายเฉลิมชัย คลองงาม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าเรือ พร้อมด้วยนางสาวกอบเกื้อ ฐิตอาภากุล ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมการประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาระบบการบริหารและคุณภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจ ความสัมพันธ์ที่ดี ทำให้การบริหารและการจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม A โรงแรม เดอะ พาโก้ ดีไซด์ ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*