ปรับระดับพื้นสนามฟุตบอล

           วันที่ ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ในนามผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบคุณ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และสจ.นพพันธ์ สืบศักดิ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เขต ๑ อำเภอถลาง ให้ความอนุเคราะห์เครื่องจักรและบุคลากรเข้าเกลี่ยเกรด บดอัดพื้นสนามฟุตบอล และนายเฉลิมพลเกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร ให้ความอนุเคราะห์ดินถม เพื่อนำมาปรับระดับพื้นสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านท่าเรือ ป้องกันน้ำท่วมขังขณะเกิดฝนตก แก้ปัญหาพื้นสนามต่างระดับสร้างความปลอดภัยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อนักเรียนและการให้บริการชุมชนขณะออกกำลังกาย

Leave a comment

Your email address will not be published.


*