ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือ MOA “การศึกษาภูเก็ตสู่ความเป็นสากล”

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือ MOA “การศึกษาภูเก็ตสู่ความเป็นสากล” โดยมีวัตถุประสงค์ จัดทำกรอบและทิศทางในการพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด พัฒนาคุณภาพการศึกษาและให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการอย่างประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดภูเก็ตสู่ความเป็นสากล (Driving Phuket Education to International Standards) และลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ MOA : Memorandum of Agreement ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*