พิธีต้อนรับและแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ

 วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๙ น. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ และแขกผู้มีเกียรติร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด และแกนนำเยาวชน To Be number ONE เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับพร้อมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น ณ ห้องประชุม๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*