มอบเกียรติบัตรและแสดงความชื่นชมยินดี การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๑

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายณัฐวรรธน์ ปัญญลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเรือ มอบเกียรติบัตรและแสดงความชื่นชมยินดีกับความรู้ความสามารถของนักเรียน และคูณครูผู้ฝึกซ้อม ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ซึ่งเข้าร่วมการแข่งขัน ๑๗ รายการได้รับรางวัลเหรียญทอง ๗ เหรียญเงิน ๗ ทองแดง ๑ และเข้าร่วม ๒ ในการนี้ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนและผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน

Leave a comment

Your email address will not be published.


*