ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมพิธีวางพวงมาลา สดุดีวีรกรรม ท้าวเทพกษัตรีท้าวศรีสุนทร และบรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว จังหวัดภูเก็ตร่วมกับมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติ และสดุดีวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพชนเมืองถลางที่ต่อสู้กับกองทัพข้าศึกเมื่อปี พ.ศ. 2328 โดยมีท่านผู้หญิงจันทร์กับคุณหญิงมุกหรือท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร เป็นผู้นำทัพ จนในวันที่ 13 มีนาคม 2328 สามารถเอาชนะทัพทหารพม่าได้ในที่สุด ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 นายอ้วน สุระกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมกับประชาชนก่อสร้างอนุสาวรีย์ไว้ที่บริเวณสี่แยกท่าเรือ เพื่อให้ประชาชนได้ระลึกถึงพระปรีชาสามารถวีรกรรมอันกล้าหาญที่มีต่อชาวจังหวัดภูเก็ตในอดีต