“ท่าเรือเกมส์” ครั้งที่ 16

นายชัยศักดิ์ มุลิกะบุตร รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านท่าเรือ ประจำปีการศึกษา 2562 “ท่าเรือเกมส์” ครั้งที่ 16 โดยมีว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ กล่าวรายงาน มีนายเสริฐ ทองดี อดีตนายกสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต เป็นนักกีฬาอาวุโส กล่าวคำปฎิญาณตนนักกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักการให้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด การแข่งขันกีฬา ประกอบด้วย 2 หน่วยสี คือ สีฟ้า และสีชมพู จัดการแข่งขันทั้งหมด 3 ชนิดกีฬา คือกีฬาฟุตบอล แชร์บอล และกรีฑา ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนให้ความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง จากเทศบาลตำบลศรีสุนทร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว สถานีตำรวจภูธรถลาง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและองค์กรต่างๆ

ภาพกิจกรรม “ท่าเรือเกมส์” ครั้งที่ 16

https://photos.google.com/share/AF1QipMp3CS2wxk2XoitAMuGJy8uLoiyOFSd3n7g6E0QdvNbuWYsKqgoQvh3zgfbGyTl7A?key=eU5tMWc4QTcyUzBhbXBkNE4tZFJVbFhQbGpibkVB