วันครูจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๖๔

ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมงานวันครูจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตและภาคีเครือข่าย ในหัวข้อแก่นสาระ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และร่วมยินดีกับคุณครูสุทธิพร ศรีทอง ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ ที่ได้รับรางวัล “ครูดีศรีภูเก็ต” ประจำปี ๒๕๖๓