การตรวจสอบ การดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา)

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเรือ ให้การต้อนรับ นางสาวสุคนธ์ คงพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และคณะ ในการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา) ของโรงเรียนบ้านท่าเรือ ในการตรวจสอบครั้งนี้ เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส ตามระเบียบที่กำหนดทุกประการ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*