การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อแจ้งนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทิศทางการนำนโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนบ้านท่าเรือและแนะนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ได้รับตำแหน่งใหม่ ครูผู้สอน จำนวน ๓ อัตรา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*