สมหวังเงินสั่งได้สาขาภูเก็ต สนับสนุนน้ำดื่ม

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบคุณ คุณไพโรจน์ จีนนา ผู้จัดการสมหวังเงินสั่งได้ สาขาภาคใต้ตอนบน ในโอกาสมอบน้ำดื่มแก่นักเรียน เพื่อสนับสนุนในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ แหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดภูเก็ต  ณ ป่าชายเลนสวนสาธารณะสะพานหิน สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตและโลมาโชว์ ป่าหลาย ในการนี้ทางโรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Leave a comment

Your email address will not be published.


*