สมาคมทักษิณ นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา มอบทุนการศึกษา

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ  โดย สมาคมทักษิณ นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน ๓ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท โดยมอบหมายให้ นายไพศาล โชคเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวปอ เป็นตัวแทนพิจารณานักเรียนรับทุนการศึกษาดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ก่อเกิดแรงจูงใจให้แก่นักเรียน มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป ณ สนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านอ่าวปอ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*