คำปฏิญาณตนในวันครู

ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ นำคณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ กล่าวปฏิญาณตนเพื่อแสดงถึงการให้คำมั่นในการบำเพ็ญตน การตั้งใจฝึกสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติพร้อมทั้งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันครู พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ลานกิจกรรมเสาธง โรงเรียนบ้านท่าเรือ