ก้าวคนละก้าว

ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ ให้การต้อนรับมูลนิธิก้าวคนละก้าว โดย นายอาทิวราห์ คงมาลัย และให้ความร่วมมือให้สถานที่จัด กิจกรรม “ก้าวคนละก้าว” เพื่อระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลนและเพื่อพัฒนาศักยภาพการรักษาแก่ 7 โรงพยาบาลภาคใต้ 1.โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 2.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
3.โรงพยาบาลตรัง จ.ตรัง 4.โรงพยาบาลกระบี่ จ.กระบี่ 5.โรงพยาบาลพังงา จ.พังงา
6.โรงพยาบาลตะกั่วป่า จ.พังงา 7.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต ตลอดจนรณรงค์ให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย