พิธีอิ้วเก้งศาลเจ้าท่าเรือ

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมกิจกรรมแห่พระ (พิธีอิ้วเก้ง) ของศาลเจ้าท่าเรือ เพื่อส่งเสริมประเพณีถือศิลกินผัก ประจำปี ๒๕๖๒ ที่จัดโดยสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร ร่วมกับศาลเจ้าท่าเรือ ซึ่งมีการจัดขบวนแห่พระตามถนนสายต่างๆในตัวเมืองภูเก็ต พร้อมประกอบพิธีอัญเชิญเฮี้ยวโห้ย ณ สะพานหินไปยังศาลเจ้าท่าเรือ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบคุณผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้