บริจาคช่วยเหลืออุทกภัยพายุ “โพดุล”

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้รวบรวมเงินเพื่อบริจาคช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับกระทบจากอุทกภัย พายุ “โพดุล” ทั้งนี้ได้นำส่งกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป