การแข่งขันศิลปหัตกรรม ครั้งที่ ๖๙

ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันศิลปหัตกรรม ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ผลการแข่งขันนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้รับเหรียญทองจำนวน ๗ รายการ เหรียญเงินจำนวน ๔ รายการ เหรียญทองแดงจำนวน ๒ รายการและรางวัลเข้าร่วม ๑ รายการ จากจำนวนทั้งสิ้น ๑๗ รายการและได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาค (ประเทศ) ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๔ รายการ ทางโรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบคุณคณะผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านในการสนับสนุนในครั้งนี้