วันเกียรติยศเราสร้างเองได้ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๒

ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมงาน “วันเกียรติยศเราสร้างเองได้ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๒” โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายทางการศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาและมอบเกียรติบัตรแก่ ผู้เกษียณ ผู้ทำคุณประโยชน์ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต