โรงเรียนบ้านตะเคียงหลบฟ้า ศึกษาดูงาน

ผู้บริหารพร้อมคณะครู โรงเรียนบ้านท่าเรือ ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการ ศึกษาโรงเรียนบ้านตะเคียงหลบฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานตามภารกิจงาน ๔ ฝ่าย