พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่

นายชัยศักดิ์ มุสิกะบุตร รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป จากวัดท่าเรือ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทยให้คงไว้สืบไป และเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำรงชีวิต ในการต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่