วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สมาคมโรตารี จังซีถอน สมาคมคนมืองลุงภูก็ต และบริษัท กิจสุรางค์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กประจำปี 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านท่าเรือ โดยกิจกรรมประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้อ่านสารเนื่องในงานวันเด็ก จาก นายกรัฐมนตรี เพื่อให้นักเรียนทราบถึงความสำคัญของงานวันเด็ก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของ เด็กและเยาวชนที่มีต่อสังคมประเทศชาติ และได้รับเกียรติจากนายเกียรติศักดิ์ ชูทอง ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีการมอบทุนการศึกษา เกียรติบัตรแก่ นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงแกโรงเรียน การแสดง เล่นเกม แจกของรางวัลและเลี้ยงอาหารแก่ นักเรียน เยาวชน ผู้ปกครองที่มาร่วมงาน

ติดตามข่าวใน Facebook โรงเรียน