กิจกรรมดูสุริยุปราคา

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมดูสุริยุปราคา ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านท่าเรือ