กิจกรรมวันคริสต์มาส ปี ๒๕๖๒

ผู้บริหาร คณะครู จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการให้นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้เรียนรู้วัฒนธรรม วันคริสต์มาสของทั้งชาวตะวันตกและตะวันออก โดยมีกิจกรรมตอบคำถาม การแสดงของนักเรียนชั้นป.๔ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Link ภาพกิจกรรม Facebook โรงเรียน

Leave a comment

Your email address will not be published.


*