กราบนมัสการพระราชสิริมุนี

ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้ากราบนมัสการและถวายกระเช้าของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ แด่พระราชสิริมุนี (สมใจ ชินปุตฺโต) เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดท่าเรือ เพื่อเป็นสิริมงคลต่อคณะครูและนักเรียน ณ วัดท่าเรือ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต