พิธีแสดงมุทิตาสักการะเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาสักการะเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ ณ ศาลาการเปรียญวัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ให้พระครูพรหมประภัสสร (เศวก อาภัสสโร) เป็นเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*