ร่วมเชียร์กีฬานักเรียน

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนร่วมชม เชียร์การแข่งขันกรีฑา-กีฬานักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ “ท่าเรือเกมส์ ครั้งที่ 16” ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านท่าเรือ