กิจกรรมวันมาฆบูชา

ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ณ วัดท่าเรือ เพื่อสืบสาน ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การปฏิบัติธรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย กิจกรรมประกอบด้วย การไหว้พระสวดมนต์และเวียนเทียนรอบอุโบสถรำลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์