แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไก

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน

ขอความร่วมมือผู้ปกครองกรอกแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นข้อมูลในการวางระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอน ช่วงระยะที่ 2 การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล (ระหว่าง วันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563) ตามลิงค์รายละเอียดด้านล่าง

https://forms.gle/2KKj35Hb1f5Y97Nz5

Leave a comment

Your email address will not be published.


*