มอบแว่นสายตาแก่นักเรียน

สโมสรโรตารี่จังซีลอนโดย นางนรีวรรณ ลิ่มศิลา นายกสโมสรโรตารีจังซีลอน เป็นประธานในการมอบแว่นสายตาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ตามโครงการมอบแว่นตาเพื่อน้องสำหรับนักเรียนระดับประถม จำนวน ๑๐ คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความผิดปกติทางด้านการมองเห็น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ นักเรียนได้เรียนรู้และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป